Logo3

Môntage

A group of writers from two writing groups on Anglesey got together to produce a book of writings by living writers from this lovely island. We formed a group called the Môntage Committee. We advertised for contributions of poetry and prose, in Welsh and English to be sent in under a penname to avoid any bias in our selection.
We found a graphic designer and an illustrator, a publisher and a printer, and Môntage was born.
Following its incredible success (it sold out completely), we have now published our second book of poems and prose by writers who live, or have lived, on Anglesey.

book1

Môntage,

our first book

See below for its history.

Môntage wedi cael ei gyhoeddi. Cawsom noson lansio arbennig iawn 21 Mehefin pan gafodd y llyfr ei ‘fedyddio’ gan yr Athro David Crystal (gweler ein tudalen Lansiad am fwy o fanylion).
Fel y gŵyr llawer ohonoch, mae Môntage yn ddiweddglo i bron i ddwy flynedd o waith caled gan bwyllgor a ffurfiwyd o aelodau o ddau grŵp ysgrifennu creadigol o Ynys Môn – ‘Write On’ a ‘Copper Writers’ – a benderfynodd gyhoeddi antholeg. Gwahoddwyd cyflwyniadau gan ysgrifenwyr oedd yn byw ar Ynys Môn ac, os brynwch gopi, bydd gennych lyfr unigryw yn eich llaw yn cynnwys amrywiaeth o farddoniaeth, rhyddiaith ac erthyglau. Cafodd ei ddarlunio’n hardd gan Hilary Buckley, artist lleol. Mae ynddo waith yn Gymraeg a Saesneg gan nifer helaeth o ysgrifenwyr.

Môntage has been published. We had a very successful launch evening on 21 June when the book was ‘baptised’ by Professor David Crystal (see our Launch page for further details).
As many of you are aware, Môntage is the culmination of almost two years of hard work by a committee formed from members of two Anglesey creative writing groups – ‘Write On’ and ‘Copper Writers’ - who decided to publish an anthology. Submissions were sought from writers living in Anglesey and, if you purchase a copy, you will hold in your hand a unique book containing a variety of poetry, prose and articles. It has been beautifully illustrated by Hilary Buckley, a local artist. There is work in both English and Welsh by a large number of writers.


Mae’r llyfrae ar werth am £7.50 y copi (neu £10 yn cynnwys postio a phacio). Os hoffech brynu copi ewch i’r dudalen Cysylltiadau i gael cyfeiriad e-bost. Yr ydym wrthi’n ei ddosbarthu ac y mae ar gael ar hyn o bryd yn y canolfannau canlynol:

The original Môntage sold out but Môntage 2 books are for sale at £7.50 per copy (or £10 including postage and packing). If you wish to purchase a copy please visit the Contacts page for details of our email address. We are in the process of distributing it and it is currently available in the following outlets:

Books for Sale at / LLyfrau a'r Werth yn

Aberffraw Llys Llewelyn
Bangor Cathedral
Benllech Bradley's Deli
Brynsiencyn Post Office and Hooton's Homegrown
Holyhead / Caergybi Maritime Museum and Ucheldre Arts Centre
Llanfairpwll Hooton's shop next to Pringles on the station site
Malltraeth Riverside Cafe
Menai Bridge / Porthaethwy Awen Menai and the Post Office
Mona Canolfan Byron
Pentraeth Headlines hairdressers and the Panton Arms
Rhosneigr Surf

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player